RYS CLOUD
Nápady

Nápady

Čím kŕmiť elektronickú nástenku, aby plnila svoj účel.

Elektronická nástenka má plniť informačnú úlohu a poskytovať, čo najaktuálnejšie informácie, ktoré sú autentické pre daný bytový dom alebo objekt. Aby sme Vám uľahčili správu elektronických násteniek, pripravili sme pre vás niekoľko typov, ako si pripraviť vlastný obsah.

Niekoľko typov z praxe :

 1. Texty oznamov musia byť krátke a výstižné.
 2. Pri uverejňovaní oznamov nastavte dĺžku jeho zobrazenia tak, aby bolo možné prečítať celý text aj pomalšími čitateľmi.
 3. Odporúčaný rozmer obrázku je v pomere 16:9 alebo 1920 x 1080 px.
 4. Maximálna veľkosť obrázku je 20 Mb.
 5. Dĺžka videa by nemala presiahnuť 2 minúty, inak ho nikto nedopozerá dokonca.
 6. Maximálna veľkosť videa je 20 Mb.
 7. Podporované formáty súborov: jpg, png, mp4

UPOZORNENIE! Elektronická nástenka môže zobrazovať len jeden oznam, to znamená buď nastavíte pre zobrazenie čistý text alebo obrázok alebo video. Pokiaľ ale potrebujete, aby sa v jednom okamihu zobrazovali viaceré dôležité oznamy, alebo potrebuje spojiť text a obraz, odporúčame vytvoriť z nich krátke video a použiť ho ako oznam na elektronickej nástenke.

Prečo sa na obrazovke môže zobrazovať len jeden oznam? Je to dané praktickosťou. Elektronická nástenka sa inštaluje primárne do vestibulov bytových domov, administratívnych budov, škôl apod. kadiaľ každá osoba vstupujúca alebo odchádzajúca z budovy musí prejsť, no nezdržiava sa tam príliš dlho. Ak by na nástenke bežalo viacero oznamov, je veľký predpoklad, že osoba prechádzajúca vestibulom si ich nepozrie. Preto pri prehrávaní len jedného odkazu je oveľa väčší predpoklad, že si to ľudia všimnú a prečítajú.

Texty

Tieto texty sú len ukážkou toho, o čom všetkom je možné informovať, upozorniť, poďakovať alebo inšpirovať:

Oznamy
 • Pripomíname! Zákaz ukladania nadrozmerného odpadu do smetného stojiska.
 • UPOZORNENIE! Od dňa 5.3.2021 bude otváranie poklopov na kontajneroch na čip.
 • Ďakujeme, že triedite odpad. Šetríme si tým vlastné peniaze!
 • POZOR! Skontrolujte, či ste poriadne zatvorili dvere. Chodia sem cudzí ľudia.
 • Zajtra 2.4.2021 bude prebiehať odpočet vodomerov
 • Domová schôdza sa bude konať 5.11.2021 o 18.00 hod. v zasadačke kultúrneho domu. Účasť vlastníkov nutná!
Citáty
 • Ak by sa u vás práve nič závažné nedialo, ako oznam môžete kľudne použiť aj pekný citát.
 • Aby zlo vyhralo, stačí aby slušný človek neurobil nič.
 • Nikdy nie je tak zle, aby  zajtra nemohlo byť horšie.  
 • Nech nám rúško nenaruší, vzácny pokoj v našej duši.
 • Iba deti, blázni a veľmi starí ľudia si môžu dovoliť vždy hovoriť pravdu.  W.Churchill

Obrázky

Odporúčame, aby ste si vytvorili autentické fotky z vášho bytového domu, kontajnerového stojiska alebo objektu. Do fotiek môžete vkladať text, čím umocníte ich význam. Na spojenie textu a fotky môžete použiť aj aplikáciu vo svojom mobilnom telefóne, tablete. Dostupná je široká ponuka aplikácií, aj verzií zdarma, treba si len vybrať. Alebo použite bežne dostupné programy napr. v OS Windows, napr. Fotografie, Picture Manager, Skicár a pod.

Videá

Video oznam môžete pripraviť kombináciou obrázkov, textov a video záznamu.

Ako vytvoriť krátke video z viacerých obrázkov a textov?

 1. Použite aplikáciu vo svojom mobilnom telefóne, tablete. Dostupná je široká ponuka aplikácií, aj verzií zdarma, treba si len vybrať.
 2. Použite počítač a bežne dostupné programy napr. v OS Windows. My sme to skúsili v programe Fotografie, pozrite si ako na to.

Pri tvorbe oznamov – textov, obrázkov a videí dbajte na dodržiavanie ochrany osobných údajov!

VIDEO