RYS CLOUD
IoT

IoT

V súčasnosti existujú rôzne spôsoby vzdialenej komunikácie, ktoré je možné využívať aj na uľahčenie správy bytového domu a prístupového alebo informačného systému v ňom. Naše systémové riešenia poskytujú vysokú úroveň bezpečnosti, berú ohľad nielen na už inštalovaný systém a zachovanie základných užívateľských funkcií, ale zároveň ponúkajú ich rozširovanie a modernizáciu do budúcna.

Kontajnerové stojiská sú ideálnym miestom pre využitie IoT (internet vecí) a moderného riešenia správy prístupových systémov. Do našich prístupových systémov integrujeme technológie, ktoré umožňujú zariadeniam s jedinečným identifikátorom UID v systéme komunikovať cez siete LPWAN (LoRA, Sigfox), či bežné GSM a odosielať dáta do RYS Cloudu, kde sú následne vyhodnocované bez nutnosti interakcie „človek – zariadenie“:

Aké dáta zbierame cez LPWAN:

Cez LPWAN vykonávame kontrolu stavu zariadení inštalovaných najmä na polopodpozemných kontajneroch prostredníctvom našich zariadení KUKS a SIM-ON doplnených o LPWAN moduly s možnosťou grafického zobrazenia a upozornenia na :

 • stav batérie
 • stav signálu siete
 • počet aktivácií (stlačení aktivačného tlačidla na poklope)
 • počet prístupov (počet priložení identifikátora a otvorenia poklopu).
Zobrazenie stavu polopodzemných kontajnerov

Čo je LPWAN

 • LPWAN – nízkoenergetická širokopásmová sieť
 • ideálne riešenie pre IoT a kontrolu stavu zariadení, kde sa nevyžaduje prenos veľkých dátových balíkov;
 • určené pre malý objem prenesených dát s nízkou prenosovou rýchlosťou;
 • nízka energetická spotreba – vhodná pre batériové a solárne systémy na snímanie stavu napájania;
 • nízka prevázdková cena;
 • vysoká škáľovateľnosť;
 • využívané siete LoRAWAN a SIGFOX;
 • pripojenie vybraných zariadení prístupového a informačného systému do RYS CLOUD prostredníctvom KUKS verzia 2 s konektorom pre pripojenie LPWAN modulov.

IoT – internet vecí ponúka veľa možností jeho využitia pre lepšiu správu prístupových a informačných systémov. Dôležité je, aby IoT uľahčoval život, poskytoval správcom ako aj užívateľom systému užitočné riešenia, väčšie pohodlie a samozrejme aj úsporu nákladov na prevádzku systémov.