RYS CLOUD

RYS CLOUD

moderná správa prístupových a informačných systémov

Riešenia

Inteligentné prístupové systémy RYS

Využite moderné technológie prenosu dát NB-IoT, LoRaWAN, GSM, Bluetooth pre vzdialenú správu

RYS ponúka vlastné riešenia elektronických prístupových systémov, ktoré v čo najväčšej miere zohľadňujú špecifiká a zvyklosti slovenských miest a obcí, našich mestských sídlisk a rezidenčných oblastí. Dbáme na správny výber a inštaláciu jednotlivých technických komponentov, ich spoľahlivú funkčnosť aj v náročných prevádzkových podmienkach a samozrejme významný je pre nás estetický dojem inštalácie na mestskú architektúru a kultúru bývania a to najmä v prípade kontajnerových stojísk.

Kontajnerové stojiská a iné vonkajšie stavbu

Kontajnerové stojiská
Kontajnerové stojiská
   
Kontajnery
Kontajnery
Boxy na odpadové nádoby
Boxy na odpadové nádoby
Útulne, lesné stavby
Útulne, lesné stavby

Potrebujete úsporné napájanie batériou alebo solárom?

Kontajnerové stojiská a boxy, uzamykateľné poklopy a veká na odpadových nádobách (polopodzemné, nadzemné kontajnery a pod.), odľahlé horské chaty, posedy, útulne a lesné závory, ktoré nemajú prívod elektrickej energie môžu byť bezpečne uzamknuté našim batériovým systémom iKURA, ktorý šetrí energiu a umožňuje kontrolu stavu zariadení a správu na diaľku.

BYTOVÉ DOMY A REZIDENČNÉ BUDOVY

Elektronický prístupový systém pre adresné uzamykanie brán a dverí v bytových domoch, vhodný aj pre garáže a parkoviská. Obslužný softvér BBIQ obsahuje množstvo analytických nástrojov pre spoločenstvá vlastníkov a správcov, poskytuje dokonalý prehľad o užívaní spoločných zariadení domu. Okrem kontroly prístupu je dôležitá aj komunikácia a informovanosť obyvateľov, čo zabezpečuje naše elektronická nástenka ELENA.

OBJEKTY V SPRÁVE MIEST A OBCÍ

Mestá a obce majú množstvo rôznych rôznych objektov vo vlastnej správe, kde je potrebné regulovať prístup osôb. Naše prístupové systémy sú vhodné pri správe objektov ako sú zberné dvory, nájomné a mestské byty, cykloprístrešky, škôlky, školy, kultúrne strediská, zariadenia pre seniorov, denné stacionáre, administratívne budovy, športoviská, kúpaliská apod.

individuálne riešenia na mieru

Vlastný vývoj softvéru a hardvéru nám umožňuje pripraviť riešenia, ktorú sú neštandardné a vyžadujú individuálny prístup k požiadavkám zákazníka ako sú napríklad elektronicky uzamknuté odkladacie boxy v priemyselných prevádzkach, skladovacie kóje (self-storage), boxy na vyzdvihovanie objednávok (RYSBOX), na diaľku spravovaná výdajná skrinka eNBOX pre uloženie manažementu náhradných alebo dočasných prístupových čipov.

Komplexná správa zariadení na jednom mieste

Správa smart objektov ponúka šikovné riešenie kontroly systémov na diaľku

Moderné riešenia prístupových systémov s nízkoenergetickými operačnými jednotkami prinášajú inovatívny spôsob správy. Do našich prístupových systémov integrujeme technológie, ktoré umožňujú zariadeniam komunikovať cez siete NB-IoT, LoRaWAN, GSM a odosielať dáta na RYS CLOUD, kde sú následne vyhodnocované cez Správu Smart Objektov (SSO).

Viac o SSO

K vybraným riešeniam sú dostupné aj mobilné aplikácie pre pohodlnú a rýchlu interakciu so zariadením cez Bluetooth pripojenie.