RYS CLOUD
DMS

DMS

Diaľkový monitor spotreby

Diaľkový monitor spotreby (DMS) spolu s elektromerom umožňujú podružné meranie spotreby energie prístupového systému a on-line prepojenie do SSO, kde sú údaje spracované a sprístupnené konečnému adresátovi . DMS umožňuje efektívnejšiu kontrolu spotreby elektrickej energie nie len pre prístupové systémy, ale rovnako aj pre rôznych iné zariadení, kde je potrebná kontrola spotrebovanej elektrickej energie a prípadne refakturácia nákladov.

1

smart kontrola spotrebovanej elektrickej energie

2

aktuálne hodnoty spotreby online v SSO, emailové upozornie

3

presné podklady na refakturáciu nákladov

Potrebujete vedieť koľko elektrickej energie spotrebuje váš prístupový systém?

Základom je inštalácia certifikovaného elektronického elektromeru, ku ktorému je pripojený DMS diaľkového monitora spotreby. Údaje z elektromeru sú zasielané cez RS485 Modbus linku do DMS cez dátovú sieť zasielané do SSO a zobrazený v užívateľskom účte pre konečného adresára alebo aj na preddefinovaný email konečného adresáta. Stav spotreby je možné sledovať aj priamo na  LCD displeji DMS na mieste inštalácie.

kedy je vhodné použitie monitoru dms

DMS monitoruje a odosiela okrej údajov o spotrebe aj informácie o sieťovom napätí, stave akumulátora, teplotu okolia elektromeru.

1

zdieľané kontajnerové stojisko viacerými domami

2

pripojenie stojiska na zdroj verejného osvetlenia

3

individuálne meranie spotreby zariadení

Diaľkový monitor spotreby (DMS) elektrickej energie je vhodný nástroj ako (1) kontrolovať spotrebu prístupového systému v kontajnerovom stojisku pokiaľ je systém zdieľaný viacerými bytovými domami a spotrebu je potrebné rozpočítaťť. Alebo (2) pri pripojení na zdroj verejného osvetlenia (nočný prúd). Systém je počas dňa napájaný z batérie, ktorej stav je rovnako kontrolovaný online v SSO. Po prepnutí na nočný prúd systém automaticky monitoruje spotrebu a odosiela jej stav do SSO. (3) DMS môže poslúžiť aj ako vhodný nástroj ako zistiť spotrebu konkrétneho zariadenie pripojené na elektromer.

S diaľkovým monitorom viete spotrebu energie merať a regulovať efektívnejšie a jednoduchšie.