RYS CLOUD
APS

APS

Autonómny prístupový systém

Ideálne riešenie pre vstup pracovníkov odvozu odpadu do elektronicky uzamknutých kontajnerových stojísk

Autonómny prístupový systém – APS predstavuje moderný systém, ktorý zabezpečí jednoduchý vstup pracovníkom odvozu odpadu do elektronicky uzamknutých kontajnerových stojísk. Systém je plne autonómny a nezávislý od externého prístupového systému, ktorý využívajú pre vstup do stojiska obyvatelia bytového domu.

1

prístup pre pracovníkov odvozu odpadu bez poplatku

2

funguje nezávislé od systému pre obyvateľov

3

prehľadná evidencia sprístupnených stojísk

APS môže byť doplnený do už vybudovaných a uzamknutých stojísk, areálov, alebo uzatvorených obytných zón, kde sú umiestnené zberné nádoby alebo sa môže stať súčasťou nových stojísk. Systém poskytuje vysokú mechanickú odolnosť, spĺňa podmienky na prevádzku v náročnom exteriérovom prostredí. Zároveň systém ponúka vysokú dátovú bezpečnosť a nadčasové riešenia a schopnosť jednoduchej migrácie na vyššiu bezpečnostnú úroveň pre budúcnosť.

APS je určené pre všetky bytové domy a objekty s elektronicky uzamknutým kontajnerovým stojiskom, pre ktoré zabezpečuje odvoz zmesového alebo triedeného odpadu spoločnosť OLO a.s. na základe zmluvy uzatvorenej s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy .

Podľa VZN 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy sú správcovia povinní v deň odvozu sprístupňovať zberné nádoby. Sprístupňovanie nádob zabezpečuje aj spoločnosť OLO prostredníctvom univerzálneho cylindrického zámku alebo moderného elektronického APS systému.

Obnova bytových domov na území hlavného mesta Bratislavy je sprevádzaná výstavbou uzamknutých kontajnerových stojísk, ktorá prebieha bez regulácie typov používaných uzamykacích systémov, a preto museli pracovníci OLO a.s. disponovať veľkým množstvom rôznych mechanických a elektronických kľúčov, kariet a ovládačov. Spôsobovalo to nielen problémy pri manipulácii s kľúčmi počas odvozu odpadu, ale aj pri ich správe v prípade straty či poškodenia.

Pozrite si video o dôvodoch vzniku APS.

  • v deň vývozu odpadu nemusíte riešiť sprístupnenie stojiska pracovníkom OLO a.s. , neriešite stratu ani nefunkčnosť „olo“ identifikátorov/kľúčov;
  • svoj systém nemusíte meniť - APS je nezávislý od už inštalovaného prístupového systému bez ohľadu na to, či máte DEK systém alebo RFID bezkontaktný systém;
  • celé APS má veľmi nízku spotrebu elektrickej energie, náklady na sprevádzkovanie APS je možné znížiť využitím už existujúcich napájacích zdrojov na stojisku;
  • čítačku DESFire, ktorá je súčasťou APS môžete zdielať pokiaľ využívate, alebo sa časom rozhodnete prejsť na DESFire systém,  pričom váš systém bude mať rozdielne bezpečnostné prvky.

Áno, APS môže ovládať rampy, závory, krídlové, posuvné, garážové brány a samozrejme dvere.

Kontajnerové stojisko musí spĺňať niekoľko podmienok, ktoré umožnia spoľahlivú prevádzku systému:

  1. Uzamykateľná konštrukcia kontajnerového stojiska - stojisko musí mať posuvnú alebo krídlovú bránu s pevným dorazom.
  2. Zdroj napájania - systém môže byť napájaný z trvalého zdroja napájania - káblom, ktorý je odporúčaným typom napájania, alebo alternatívnym zdrojom napájania, t.j. malým solárnym systémom, batériovým systémom s reguláciou napájania. Využitý môže byť zdroj napájania, ktorý je súčasťou prístupového systému pre vstup obyvateľov bytového domu. V každom prípade musí mať zdroj napájania dostatočnú kapacitu pre napájanie autonómneho prístupového systému.
  3. Elektrický zámok - brána musí byť osadená funkčným elektrickým alebo elektromagnetickým zámkom. Zámok musí spĺňať nároky na prevádzku vo vonkajšom prostredí. Odporúčané sú zámky vodotesné s IP ochranou, odolávajúce nízkym aj vysokým teplotám.

Základná sada APS obsahuje:

1 ks - operačná jednotka APS - iKURA OPJ BLUETOOTH, záznam udalostí, 16 nezávislých databáz v OPJ
1 ks - montážna krabica IP56 s montážnou sadou a DIN lištou pre uchytenie OPJ APS
2 ks - vývodky pre kábel
1 ks - bezkontaktná čítačka APS - ACCESS 8CD 2.0

SADA APS

O inštaláciu APS môže požiadať oprávnená alebo poverená osoba, napr. správca bytového domu / objektu, zástupca vlastníkov, montážnik, developer apod.

Rozhodli ste sa pre APS?

pozrite si Ako postupovať pri objednaní sady APS

V prípade otázok nás kontaktujte na adrese sekretariat@rys.sk alebo telefonicky na 02/53412923.

Operačná jednotka iKURA, ktorá je súčasťou sady APS prináša smart riešenie s online správou cez SSO.