RYS CLOUD
iKURA

iKURA

inteligentný prístupový systém na batériu

Kontrolovaný prístup do kontajnerového stojiska odbúrava anonymitu pri vyhadzovaní smetí, uľahčuje kontrolu stojísk a kontajnerov zdieľaných niekoľkými bytovými domami, chráni zberné nádoby pred poškodzovaním a uľahčuje prácu pre zberné a zvozové spoločnosti. Elektronicky uzamknuté kontajnerové stojisko, prípadne uzamknutý kontajner môžu využívať len oprávnené osoby, ktoré reálne platia za odvoz odpadu.

1

JEDNODUCHÁ A RÝCHLA INŠTALÁCIA

2

nízka spotreba, napájanie batériou

3

KONTROLA STAVU BATÉRIE NA DIAĽKU

4

nekopírovateľné čipy

5

SPRÁVA PRÍSTUPOV CEZ CLOUD

6

TECHNICKÁ PODPORA ZDARMA

Spoľahlivý a vysoko efektívny systém pre uzamykanie kontajnerových stojísk, polopodzemných kontajneroch a iných vonkajších stavieb s autonómnym napájaním, ktorý takmer nevyžaduje údržbu.

Kontajnerové stojiská
Kontajnerové stojiská
   
Kontajnery
Kontajnery
Boxy na odpadové nádoby
Boxy na odpadové nádoby
Útulne, lesné stavby
Útulne, lesné stavby

Inštalácia a nastavenie batériového prístupového systémy s úspornou operačnou jednotkou iKURA je veľmi jednoduché cez vzdialenú správu SSO (cloudový portál Správa smart objektov), cez mobilnú aplikáciu alebo cez PC. Operačná jednotka spolupracuje s bezkontaktnou čítačkou a čipmi, ktoré využívajú bezpečnú technológiu DESFire Ev1, Ev2 s ochranou pred vytváraním neautorizovaných kópií a klonov. Okrem batériového napájania, môže byť iKURA napájané zo solárneho systému, z verejného osvetlenia (nočný prúd) alebo štandardne z elektrickej siete, tieto možnosti sú nastaviteľné. Systém dopĺňa elektrický zámok vhodný pre daný typ konkrétneho zadania – pre krídlové braný, posuvné brány, poklopy a veká kontajnerov.

Základné prvky systému

Čo potrebujete na uzamknutie stojiska pokiaľ nemáte prívod elektrickej energie?

1

operačná jednotka iKURA

NB-IoT, LoRAWAN, GSM, BLUETOOTH, USB

iKURA odblokuje zámok, kontroluje stav batérie a šetrí energiu, eviduje otvorenia – záznam udalostí, kontroluje stav dverí/ brány /poklopu (zatvorené, otvorené, násilne otvorené), upozorňuje na použitie konkrétneho čipu (ak bol stratený alebo odcudzený, je možné overiť či sa v systéme stále používa), umožňuje individuálne nastavenia, napr. predlžiť dobu otvorenia pre osoby s telesným znevýhodním.

2

čítačka a čipy

DESFire EV1, EV2 s ochranou pred kopírovaním

Bezkontaktné čítačky 8CD 2.0 s vysokou dátovou bezpečnosťou DESFire EV1, EV2 sú vandaluvzdorné, odolné voči poveternostným vplyvom, vyrobené so samozhášavého plastu a konfigurovateľné. Čipy DESFire (BEETLE) sú chránené pred vytváraním neautorizovaných kópií.

3

elektrický zámok a zdroj napájania

pre posuvné brány
pre posuvné brány
pre krídlové brány
pre krídlové brány
pre poklopy a boxy
pre poklopy a boxy

Elektrický zámok a zdroj napájania (typ a kapacita batérie) sa odporúčajú podľa konkrétneho zadania. Dôležitý je typ brány – krídlová, posuvná, poklop alebo veko; materiál, z ktorého sú vyrobené (plast, kov…); miesto inštalácie a frekvencia otvárania. Tieto informácie majú zásadný vplyv na výber správneho zámku.

4

programovacie nástroje, prístup do SSO, mobilná aplikácia iKURA

Osoba poverená správou systému dostane k dispozícii niekoľko možností ako pridávať, mazať a meniť oprávnenia pre užívateľské čipy.

Pozrite si ako jednoducho funguje otváranie našim batériovým systémom

Otvorenie do 3 sekúnd od stlačenia aktivačného tlačidla, užívateľsky veľmi intuitívne vďaka dobrej zvukovej a optickej signalizácii.

Systém funguje rovnako aj pri inštalácii na krídlovej alebo posuvnej bráne:

1. stlačte aktivačne tlačidlo

2. priložte čip

3. otvorte bránu/poklop

Nás batériový systém funguje v lete pri extrémnych teplotách nad 40°C!

Batériový prístupový systém z dielne firmy RYS neprekvapili ani extrémne letné teploty. Keď teplota vzduchu dosahovala takmer 40°C a na povrchu čítačky, na ktorú priamo svietilo slnko, sme namerali cez 60°C. Nenechali sme si ujsť možnosť otestovať systém v doposiaľ najhorúcejší deň v roku. Prístupový systém fungoval bez chyby.

Aktivačné tlačidlo a čítačka spoľahlivo fungujú aj pri štedrej snehovej nádielke.

Batériový prístupový systém z dielne firmy RYS perfektne funguje na polopodzemných kontajneroch aj v extrémnych zimných podmienkach. Systém bol testovaný počas celého roku a bez problémov zvládol letné horúčavy i zimnú nádielku snehu.

inteligentný prístupový systém na batériu je vhodný pre

1

Kontajnerové stojiská

2

polopodzemné kontajnery

3

boxy na odpadové nádoby

4

cykloprístrešky

5

parkoviská, garáže, rampy

6

horské chaty, posedy, lesné závory

Prečítajte si viac o jednotnom prístupne zvozových spoločností do kontajnerových stojísk a komplexnom manažmente stojísk pre mestá a obce.