RYS CLOUD
Mestá a obce

Mestá a obce

smart riešenia pre mestá a obce

Pomáhame mestám a obciam získať prehľad a kontrolu nad prístupmi do objektov v ich správe. Správne riadenie prístupových systémov, efektívne využívanie vzdialenej správy, nízka energetická náročnosť dlhodobej prevádzky, vysoká bezpečnosť a spoľahlivosť prispievajú k zlepšeniu kvality života v mestách.

1

Pripravíme technickú konfiguráciu presne na mieru vášmu projektu zabezpečenia prístupu do mestských budov, objektov, kontajnerových stojísk či cykloprístreškov, budeme súčinný pri realizácii inštalačných prác

2

Poskytneme konzultácie, zaškolenie poverených pracovníkov mesta a technickú podporu pri montáži a správe systému, umožníme integráciu dát do mestského alebo obecného systému

3

Spracujeme „Manuál“ pre efektívnu prevádzku a správu systémov vo vašom meste s popisom základných administratívnych procesov vrátane užívateľských pokynov pre obyvateľov

Ku každému projektu pristupujeme individuálne, súčasťou našich riešení je nielen najvhodnejšia technická konfigurácia, ale aj spracovanie organizačného zabezpečenia prevádzky systému s bezplatnou technickou podporou, školeniami, konzultáciami a praktickým manuálom pre mesto a jeho obyvateľov.

Komplexný manažment kontajnerových stojísk

Jednotný systém pre prístup pracovníkov odvozu odpadu

Univerzálne technické riešenie s kvalitným zabezpečením vstupu pre nové aj existujúce kontajnerové stojiská, pohodlný prístup pre obyvateľov aj pracovníkov odvozu odpadu, zábrana pred „vyberačmi“ kontajnerov, divou zverou a medveďmi. Autentifikácia pri násilnom vstupe do stojiska, kontrola stavu zariadení na diaľku. Dokonalý prehľad o uzamknutých stojiskách v správe mesta, jednoduchá administrácia, nahlasovanie porúch, plánovanie servisných zásahov.

Viac o komplexnej správe kontajnerových stojísk

SMART správa prístupových systémov

Správa prístupových systémov z jedného bodu šetrí čas, energiu a finančné prostriedky

Prístupový systém s operačnou jednotkou iKura umožňuje plnohodnotnú správu aj v cloudovom prostredí SSO – správa smart objektov. Získate prehľad o stave zariadení, môžete meniť ich nastavenia podľa aktuálnej potreby, dôležitou súčasťou je administrácia užívateľských čipov, rýchla aktivácia a deaktivácia prístupov pre obyvateľov, individuálne nastavenia pre osoby so zdravotným znevýhodnením, seniorov, obmedzenie počtu vstupov / použití pre konkrétny čip, prehľady v grafoch, analytické výstupy.

Viac o SSO – správe smart objektov

Kritické bytové domy

Pomáhame mestám a obciam riešiť bezpečnosť v kritických bytových domoch. Naše riešenia situačnej prevencie kriminality sa osvedčili vo veľmi náročnom prostredí bratislavského Pentagónu a viacerých problematických bytových domoch v správe magistrátu HM SR Bratislava. Správnym nastavením technického zabezpečenia, softvérových nástrojov s príkladnou správou, dobrou komunikáciou s obyvateľmi je možné zmeniť prostredie, zvýšiť bezpečnosť a vymožiteľnosť práva, zlepšiť medziľudské vzťahy a kvalitu bývania aj v rizikových komunitách. V rámci činnosti občianskeho združenia Bezpečné bývanie realizujeme projekty sociálnej prevencie kriminality.

Integrácia dát do mestských systémov

Dáta z našich prístupových systémov môžu byť integrované do mestského systému. Využívame čipy s vysokou dátovou ochranou bez možnosti vytvárania ich kópií, a preto dáta získané o vstupoch sú adresné a môžu byť podkladom pre spoplatňovanie služieb, výpočet osobomesiacov, odhaľovanie neoprávneného užívania obecných bytov. Rýchla aktivácia a deaktivácia čipov, individuálne nastavenia pre osoby so zdravotným znevýhodnením, seniorov, obmedzenie počtu použití čipu…