RYS CLOUD
Manažment stojísk

Manažment stojísk

komplexný manažment kontajnerových stojísk pre mestá a obce

Uzamykanie kontajnerových stojísk sa stáva nevyhnutnosťou z dôvodu ochrany životného prostredia, majetku a v niektorých prípadoch aj ochrany ľudského života. Problémy sú nie len ľudský zberači smetí ale aj medvede a iná divá zver, pre ktorú sú kontajnery jednoduchým zdrojom potravy.

Uzamknutie stojísk a prístupových trás k odpadovým nádobám (rampy a brány do dvorov, rezidenčných či priemyselných areálov) v mestách a obciach musí byť realizované systémovo tak, aby sa pre zvozové spoločnosti zabezpečil jednoduchý prístup k odpadovým nádobám.

Jednotný prístup pre kontajnerové stojiská
Jednotný prístup pre kontajnerové stojiská
brány do rezidenčných zón a dvorov
brány do rezidenčných zón a dvorov
rampy do priemyselných areálov
rampy do priemyselných areálov
uzamknutých polopodzemných kontajnerov
uzamknutých polopodzemných kontajnerov

Pokiaľ je systém nejednotný a na každom kontajnerovom stojisku, rampe a bráne je použitý iný prístupový systém bez koordinácie s mestom alebo obcou, vzniká prekážka vo vývoze odpadu a problém pre budúcu správu stojísk.

1

jednotný systém prístupu, nízkoenergetické riešenie

2

pre nové aj existujúce kontajnerové stojiská

3

elektronická pasportizácia uzamknutých stojísk

4

rôzne spôsoby Správy systému, on/off line, cloud

5

možnosť integrácie dát do mestských systémov

6

manuál správy stojísk pre mesto / obec

Zlepšite kvalitu života v meste jednoduchými krokmi, ktoré ponúkajú naše riešenia správy kontajnerových stojísk.

inštalácia systému

Vyberajte si praxou overené a bezpečné riešenia

Naše systémy pre uzamykanie kontajnerových stojísk spĺňajú súčasné nároky na bezpečnosť, univerzálnosť a úsporu energie. Môžu byť inštalované na nové kontajnerové stojiská alebo aj na už existujúce konštrukcie. Podľa typu konštrukcie stojiska, polopodzemných kontajnerov alebo boxov na odpadové nádoby pripravíme individuálny spôsob inštalácie a prevádzky systému. Riadiacu časť systému (operačnú jednotku) nastavíme podľa typu elektrického zámku a napájania, ktoré môže byť z elektrorozvodnej siete káblom, z verejného osvetlenia (na nočný prúd) ale i úsporné batériové alebo solárne napájanie.

Viac o základných prvkoch prístupového systému.

Vlastný vývoj a výroba softvérových a hardvérových riešení, zohľadňujeme individuálne požiadavky.

prístup pre zvozové spoločností

APS – pasportizácia kontajnerových stojísk

Operačná jednotka iKURA je vhodným riešením pre vstup pracovníkov odvozu odpadu. Môže byť využitá ako autonómny systém (APS), t.j. doplní sa do už existujúceho prístupového systému pre obyvateľov bez ohľadu na to, aký typ čipov (technológiu) obyvatelia používajú. iKURA je unikátne i v tom, že umožňuje spravovať až 16 samostatných databáz, preto ak na stojisku nie je žiaden systém, iKURA umožní samostatne spravovať prístupy pre obyvateľov a pre zvozovú spoločnosť, budú mať dve od seba nezávislé databázy v jednom zariadení.

pasportizácia kontajnerových stojísk
pasportizácia kontajnerových stojísk
prehľadný zoznam uzamknutých stojísk
prehľadný zoznam uzamknutých stojísk
detailná karta stojiska s online dátami
detailná karta stojiska s online dátami
mapa uzamknutých stojísk
mapa uzamknutých stojísk

Elektronická pasportizácia uzamknutých kontajnerových stojísk ponúka efektívny nástroj pre pracovníkov odvozu odpadu, zjednodušuje administráciu, hlásenie a odstraňovanie porúch a zrýchľuje údržbu stojísk.

Uzamknuté stojisko nesmie byť prekážkou pre odvoz odpadu!

správa systému

Efektívna a jednoduchá správa systému je dôležitá

Po nainštalovaní hardvérových častí systému je dôležité vybrať si správny spôsob jeho správy. Operačná jednotka iKURA ponúka niekoľko možností, správa off-line cez USB, cez mobilnú aplikáciu a Bluetooth pripojenie alebo cez užívateľský účet v SSO – správe smart objektov, kde budete mať on-line prístup k presným a aktuálnym informáciám o zariadeniach, ich nastaveniach, možnosť zmeny parametrov zariadení a aktualizáciu databázy čipov.

Pri správe prístupového systému je dôležitá administrácia čipov, rýchla aktivácia a deaktivácia prístupov pre obyvateľa, blokovanie stratených a odcudzených čipov, individuálne nastavenia pre seniorov alebo zdravotne znevýhodnené osoby. Naše systémy myslia na všetko a naše procesy zavádzania systému do praxe sú profesionálne.

Poradíme vám organizačné postupy pri zavádzaní systému do praxe.

Viac o SSO

prečo spolupracovať s nami?

Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti elektronického uzamykania kontajnerových stojísk.

1

Prax s uzamykaním kontajnerových stojísk od roku 2006, vlastný vývoj hardvérových a softvérových riešení smart nízkoodberových prístupových systémov.

2

Viac ako 700 stojísk s naším prístupovým systémom v prevádzke na Slovensku a Českej republike.

3

Cena odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2016 za výstavbu viacúčelových kontajnerových stojísk, ktoré sa stali vzorovými riešeniami pre mesto Bratislava.

4

Spolupráca s Magistrátom HM SR Bratislava na príprave „Manuálu pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stojiska“. Stali sme sa aj členmi odbornej poroty architektonickej súťaže

5

Riadenie pasportizácie uzamknutých stojísk pre zvozovú spoločnosť OLO a.s. Kompletné zabezpečenie prevádzky portálu, spracovanie žiadostí, vypracovanie technickej dokumentácie a zaškolenie montážnych firiem.

6

Odborné poradenstvo pri zavádzaní systému do praxe a následná technická a zákaznícka podpora. Možnosť integrácie dát z prístupových systémov do mestských systémov.

Kontaktujte nás, radi vám predstavíme fungovanie portálu a jeho základné užívateľské vlastnosti na živých dátach a umožníme vám testovaciu prevádzku užívateľského účtu v SSO zdarma.