RYS CLOUD
APS postup

APS postup

Máte záujem o inštaláciu APS na vašom kontajnerovom stojisku?

Je to jednoduchšie než si myslíte! Všetko vybavíte on-line cez elektronickú žiadosť.

1

nemusíte sa nikam prihlasovať

2

potrebnú dokumentáciu vám pošleme emailom cez unikátny link

3

vyplníte len jednu žiadosť

4

sami si vyberáte montážnu firmu, ktorej dôverujete

5

dokumentácia je do OLO a.s. zasielaná automaticky

6

zákaznícku podporu máte zdarma

Stiahnite si leták s jednoduchým postupom ako požiadať o APS

Postupujte podľa týchto 5-tich jednoduchých krokov:

Správne údaje umožnia rýchlejšie schválenie žiadosti! Údaje v kontaktnom maily a vo formulároch vyplňujte kompletne vrátane fotografií a označení umiestnenia stojiska na mape. Vyhnete sa tak zdržaniu pri schvaľovaní žiadosti.

Pošlite nám kontaktný e-mail na sekretariat@rys.sk alebo zakazka@olo.sk s týmito základnými informáciami:

 • vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a email, na ktorý vám bude odoslaný elektronický formulár a notifikácie,
 • adresa bytového domu + popisné číslo/čísla
 • váš vzťah k bytovému domu (o APS môže žiadať len oprávnený/poverený zástupca bytového domu – správca, zástupca vlastníkov, montážnik, zástupca developera a pod.,)
 • adresa stojiska, na ktorom chcete inštalovať APS (obyčajne je zhodná s adresou bytového domu) a definujte, či je stojisko už postavené / vo výstavbe / výstavba sa len plánuje.

Na email, ktorý ste uviedli v registračnom emaily, Vám bude odoslaný elektronický formulár Žiadosť o schválenie montáže APS.

 • žiadosť vyplňte a odošlite,
 • žiadosť môžu vypĺňať aj viaceré osoby. V žiadosti vyplňte údaje, ktoré sú vám známe, uložte ju ako rozpracovanú a email s linkom na Žiadosť prepošlite inej osobe, ktorá vie doplniť ďalšie údaje,
 • po odoslaní je žiadosť automaticky zaslaná do OLO a.s., kde posúdia, či je nainštalovanie APS vhodné a pracovníci OLO a.s. budú môcť bezproblémovo vstupovať do takto uzamknutého stojiska,
 • o schválení, prípadne zamietnutí vašej žiadosti spoločnosťou OLO a.s. budete informovaný emailom.

Pozrite si návod ako vyplniť žiadosť.

Ak je vaša žiadosť schválená spoločnosťou OLO a.s., v informačnom emaily budete mať link na elektronický Objednávkový formulár.

 • odporúčame vám, aby hardvérové prvky zakúpila vami zvolená montážna firma. Vznikne tak záručné krytie za celé dielo – hardvér a aj jeho montáž. Stačí ak svojmu montážnikovi prepošlete email s linkom na Objednávkový formulár,
 • vo formulári uveďte fakturačné údaje subjektu, ktorý bude hardvérové prvky APS kupovať a na ktorý budú vystavené daňové doklady,
 • v objednávke vyberte aj požadovanú konfiguráciu čítačky, o správnej konfigurácii systému sa poraďte so svojim montážnikom, prípadne si pozrite usmernenie ohľadom správnej konfigurácie čítačky - zdieľaná/nezdieľaná.
 • vyplnenú objednávku odošlite.

Po odoslaní objednávky, pripravíme hardvér a bude Vám automaticky odoslaná výzva na vyzdvihnutie hardvéru.
Hardvér si môžete vyzdvihnúť priamo v predajni RYS na Martinčekovej ulici 3 (Po- Štv 8.00 – 16.00 h), prípadne osobným odberom v termíne podľa dohody.

Po vyzdvihnutí bude na email montážnej firmy, ktorú ste uviedli v žiadosti, odoslané Potvrdenie o inštalácii APS.

 • montážnik nainštaluje a následne vyplní a odošle Potvrdenie o inštalácii APS.
 • na základe Potvrdenia bude OLO a.s. informované, že APS na vašom stojisku je sprevádzkované a pracovníci odvozu odpadu ho môžu používať pre vstup do stojiska.

UPOZORNENIE: Montážnik musí odoslať Potvrdenie o inštalácii APS! Inak nebude OLO a.s. včas informované, že vaše stojisko je uzamknuté systémom APS a nevyvezie vám odpad!

Otázky a odpovede:

 • konzultujte montáž APS so svojim montážnikom (obyčajne je to montážna firma, ktorá vám inštalovala prístupový systém na vstupných dverách, bráne apod),
 • ak nemáte montážnika, vieme vám odporučiť niekoľko autorizovaných montážnych firiem, z ktorých si môžete vybrať,
 • požiadať o APS môže za bytový dom /objekt aj priamo vaša montážna firma, no bude potrebovať informácie ku korektnému vypísaniu žiadosti viď. bod nižšie,
 • zistite si vopred údaje ako číslo kontajnerového stojiska a číslo zmluvy, ktorú máte podpísanú s Magistrátom o odvoze odpadu, budete ich potrebovať pri vypísaní žiadosti,
 • urobte fotku stojiska z diaľky, prípadne ak je stojisko situované vo vnútri bytového domu, vnútro-bloku alebo v priemyselnom areály, odfoťte vstupné dvere, bránu, rampu cez, ktoré budú pracovníci odvozu odpadu vstupovať.

Nebudete môcť zakúpiť a nainštalovať APS.

OLO a.s. musí posúdiť Vašu žiadosť, aby sa APS nenainštalovalo na miesto, ktoré nie je technicky dostupné zvozovej technike, alebo nie je v súlade z BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci).

Dôvodom na zamietnutie žiadosti môže byť napr. úzka cesta, brána alebo iná stavebná prekážka, ktorá neumožní vozidlu dostať sa k odpadovým nádobám alebo iná skutočnosť, ktorá môže ohroziť bezpečnosť a zdravie pracovníkov odvozu odpadu.

Hardvér - jednotlivé časti APS (čítačka, elektronika riadiacej jednotky a montážna krabica) je potrebné zakúpiť a teda aj vystaviť faktúru. Aby nedochádzalo k pochybnostiam kto je kupujúci, musíte v objednávkovom formulári potvrdiť, na koho má byť tovar fakturovaný. Odporúčame, aby to bola montážna firma, ktorá vám následne hardvér vyfakturuje spolu s cenou práce. No hardvér môže objednať aj priamo bytový dom – spoločenstvo vlastníkov alebo správca, vlastník objektu.

Odporúčame vám, aby hardvérové prvky zakúpila vami zvolená montážna firma. Vznikne záručné krytie za celé dielo - hardvér a aj jeho montáž. Stačí, ak svojmu montážnikovi prepošlete email s linkom na Objednávkový formulár, alebo ho montážna firma objedná priamo cez email rys@rys.sk. Montážna firma vám tiež odporučí konfiguráciu čítačky (zdieľaná/nezdieľaná), vie najlepšie posúdiť spôsob zapojenia a umiestnenia zariadení APS. Ak objednáva hardvér montážnik, nemusíte sa už starať o ďalšie kroky, montážnik hardvér vyzdvihne, namontuje a vyplní aj Potvrdenie o inštalácii APS.

Za zdieľané kontajnerové stojisko v evidencii APS sa považujúci také stojisko, ktoré okrem vás využíva ešte iný subjekt a teda k jednému stojisku sa viaže viacero zmlúv uzatvorených s Magistrátom na odvoz odpadu. Zdieľať stojisko môžete napr. s iným spoločenstvom vlastníkov (bytovým domov), organizáciou, obchodnou spoločnosťou a pod.. Platí to aj pre uzatvorený areál, kde je pre vstup využívaná jedna brána alebo rampa, na ktorej je inštalované jedno APS ale vo vnútri areálu sú kontajnery, odpadové nádoby pre viaceré subjekty, podobne môže byť riešená uzatvorená rezidenčná zóna s bytovými/rodinnými domami.

Zdieľaná čítačka je čítačka, ktorú využívajú dva samostatné systémy, t.j. systém pre vstup obyvateľov domu a zároveň aj APS. Pre obe skupiny užívateľov (obyvatelia, OLO) sú vytvorené samostatné konfiguračné a bezpečnostné nastavenia v rámci  jednej čítačky.  V podstate to znamená, že čítačku na stojisku inštalujete len jednu pre dva systémy, čím sa výrazne ušetrí na cene.

 • ako zdieľanú čítačku pre APS môže byť použitá čítačka ACCESS 8CD 2.0 v prevedení BASIC alebo SLIM.
 • podporované technológie sú MIFARE Classic 13.56 MHz, DESFire  EV1/EV2 13.56 MHz, tzn. že, ak v bytovom dome používajú pre vstup do domu systém s MIFARE Classic alebo DESFire čipmi, na stojisku môže byť len jedna zdieľaná čítačka.

Typy zdieľania:

(1) Mifare - DESFire: obyvatelia používajú Mifare čipy, APS používa DESFire

(2) DESFire - DESFire: obyvatelia aj APS používajú DESFire, ale s inou konfiguráciou a bezpečnostnými nastaveniami

O vhodnom type zdieľania sa poraďte so svojim montážnikom. V prípade potreby je možné definovať aj iné zdieľanie na základe špecifikácie systému, ktorý využívajú obyvatelia. V prípade otázok nás kontaktujte na servis@rys.sk

Viac pozrite tu - Ako správne objednať sadu APS.

OLO a.s. nebude včas informované, že vaše stojisko je uzamknuté systémom APS a nevyvezie zberné nádoby, pretože jeho pracovníci nebudú ešte vybavený technickými prostriedkami pre vstup cez APS. Preto sa ubezpečte, že po inštalácii montážnik vyplnil a odoslal Potvrdenie.

RYS ako poskytovateľ technickej správy a evidencie APS musí dodržiavať zmluvné podmienky so spoločnosťou OLO a.s. Ak montážna firma nezašle vyplnené Potvrdenie o inštalácii APS, odstúpime od ďalšej spolupráce na inštaláciu APS s touto montážnou firmou až do splnenia povinnosti evidencie zhotovených montáži APS.

 

Veľmi častá poruchovosť systému DEK, odstránenie nahlásených DEK kľúčov z databázy zapríčiňuje nevykonanie odvozu odpadu.

Zefektívňovanie a optimalizácia zvozových trás je proces, ktorý je závislý na pružnej úprave rajónu. Zapojením nových zložiek odpadu do triedenia (K-BRO, jedlé oleje a tuky...) vyplýva nutnosť častejších zmien, čo pre správcov nehnuteľností predstavuje nie len finančnú náročnosť na úpravu databáz, ktorá nie je zanedbateľná a aj časovú. V niektorých prípadoch tento proces trvá aj mesiac.

Prečítajte si viac o nevýhodách systému DEK tu.

 1. Nebolo odoslané Potvrdenie o inštalácii APS, OLO a.s. nie je preto včas informované, že do vášho stojiska sa vstupuje pomocou APS.
 2. Porucha systému, kontaktujte svojho montážnika, aby preveril, či je porucha v systéme APS alebo v systéme pre obyvateľov, prípadne či nebola mechanicky poškodená  brána a zámok nepracuje správne. V prípade poruchy APS nahláste do OLO a.s. alebo priamo nám.

Kontaktujte svojho montážnika, aby preveril, či je porucha v systéme APS alebo v systéme pre obyvateľov, prípadne či nebola mechanicky poškodená  brána a zámok nepracuje správne. V prípade poruchy APS nahláste do OLO a.s. alebo priamo nám.

Kompetentná osoba (montážnik, správca, zástupca vlastníkov) môže preveriť funkčnosť APS použitím individuálne testovacej karty.

Ku každému APS poskytujeme tzv. individuálnu testovaciu kartu, ktorá slúži na kontrolu funkčnosti APS po montáži a tiež v prípadoch poruchy, ak sa pracovníci odvozu odpadu alebo obyvatelia nevedia dostať do kontajnerového stojiska. Ak sa napr. po použití individuálnej testovacej karty brána / rampa odblokuje (otvorí), porucha nie je v APS ale pravdepodobne v prístupovom systéme, ktorý používajú pre vstup obyvatelia domu.

Každá individuálna testovacia karta je registrovaná a funkčná len na príslušnom stojisku.

Kartu si môže ponechať montážnik, ktorý vykonáva aj záručný / pozáručný servis, prípadne správca alebo zástupca vlastníkov. U koho je karta uložená sa eviduje aj v Potvrdení o inštalácii APS, aby bolo možné v prípade poruchy kontaktovať túto osobu a tá mohla čo najrýchlejšie preveriť funkčnosť APS.