RYS CLOUD
ELENA

ELENA

Elektronická nástenka

ELENA (elektronická nástenka) je komplex hardvérových a softvérových riešení pre správu elektronických informačných obrazoviek, ktoré slúžia ako moderné elektronické nástenky. Obrazovka je inštalovaná v bytovom dome alebo v inom administratívnom / priemyselnom objekte a spravovaná je na diaľku cez portál RYS CLOUD, kde si správca administruje obsah zobrazovaný pre konkrétnu nástenku.

Hardvérové časti

 • obrazovka / displej s pripojením na HDMI
 • riadiaci modul, ktorý obsahuje operačný systém LINUX s nadstavbou RYS IT
 • USB modem pre pripojenie do mobilnej dátovej siete
 • bezdrôtový teplomer s nastaviteľným RF kanálom

Administrácia

 • jednoduché užívateľské rozhranie
 • základná obrazovka s aktuálnymi údajmi: dátum, čas
 • lokálna teplota, vlhkosť, meninový kalendár
 • lokálna vonkajšia teplota a vlhkosť sa získava z bezdrôtového teplomera
 • alternatíva on-line webový teplomer
 • presný čas získaný z NTP serveru
 • meniteľné oznamy: jednoduché textové oznamy, fotografie, videá (jpg, png, mp4)
 • možnosť nastavenia automatickej exspirácie oznamu
 • možnosť zmeniť frekvenciu a dĺžku zobrazovania oznamu
 • prehľadná správa nahraných súborov a vykonaných zmien
 • IS:O – automatické zobrazenie oznamu po stlačení tlačidla na stojisku
 • možnosť zrušiť alebo aktivovať oznam IS:O
 • Inventúra identifikátorov – zoznam identifikátorov overených cez inventúrny BOX
Administrátorské rozhranie pre nastavenie elektronickej nástenky.

Prečo inštalovať ELENU

Informovanosť obyvateľov je základným predpokladom k zvyšovaniu úrovne bezpečnosti a komfortu bývania v bytovom dome. Večným problémom však ostáva, ako dosiahnuť, aby sa potrebné informácie k obyvateľom skutočne dostali a nezostali nepovšimnuté na dverách alebo nástenke. ELENA je elegantné riešenie pre okamžité zverejnenie upozornení a oznamov, napríklad na blížiaci sa termín odpočtu energií, plánovanej odstávky vody alebo realizáciu stavebných prác v dome, prehrať video či popriať k sviatkom bez toho, aby ste museli fyzicky daný dom navštíviť. Pre správcov ako aj zástupcov vlastníkov je to dokonalý pomocník, ktorý ušetrí množstvo času a teda aj financií. Navyše, ELENA prispieva k budovaniu lepšej a súdržnejšej komunity, kde ľudia vedia, čo sa okolo nich deje a zvyšuje to ich záujem o dianie v bytovom dome.

Na obrazovke môže zobraziť oznam vo formáte čistého textu, obrázku alebo prehrať video.

Podobným spôsobom môže byť ELENA použitá aj v administratívnych budovách, priemyselných objektoch ale i školách, družinách či iných priestoroch, kde je potrebné zverejňovať informácie rýchlo a zároveň trochu inak, zaujímavejším a modernejším spôsobom, ktorý otvára dvere kreativite..

KÚPIŤ ELENU