RYS CLOUD
ELENA

ELENA

Elektronická nástenka

ELENA je elegantné riešenie pre okamžité zverejnenie upozornení a oznamov na diaľku. Oznamy o blížiacom sa termíne odpočtu energií, plánovanej odstávky vody alebo realizácii stavebných prác v dome môžete zverejniť bez toho, aby ste museli fyzicky daný dom navštíviť. Pre správcov ako aj zástupcov vlastníkov je to dokonalý pomocník, ktorý ušetrí množstvo času a teda aj financií.

1

pomocník pre správcov bytových domov

2

jednoduché užívateľské rozhranie

3

online zverejňovanie oznamov

4

oznamy s nastaviteľnou exspiráciou

5

aktuálny čas, dátum, teplota, meninový kalendár

6

možnosť vykonať inventúru identifátorov

ELENA je cloudové riešenie pre správu elektronických informačných obrazoviek, ktoré slúžia ako moderné elektronické nástenky.

Obrazovka je inštalovaná v bytovom dome alebo v inom administratívnom / priemyselnom objekte a spravovaná je na diaľku cez portál RYS CLOUD, kde si správca administruje obsah zobrazovaný pre konkrétnu nástenku. Nastaviteľné oznamy môžu by vo forme jednoduchého textu, fotky alebo videa.

Každý oznam môže mať nastavenú exspiráciu, frekvenciu a dĺžku zobrazovania. V užívateľskom konte budete mať prehľad o nahratých súboroch a vykonaných zmenách.

IS:O

Zapojte obyvateľov do správy domu zaujímavou formou

V rámci elektronickej nástenky je možné využívať funkciu IS:O (informačný systém Ostrovid), ktorý ponúka priamu interakciu s užívateľmi. Ovládací panel umožňuje obyvateľom priamo na mieste a okamžite nahlásiť udalosť, ako napr. stav v cykloprístrešku, kontajnerovom stojisku, neporiadok, preplnený kontajner a pod. Po nahlásení je správa odoslaná kompetentnej osobe – správcovi emailom, vytvorí sa dátový záznam v SSO a zároveň posiela oznam na elektronickú nástenku ELENA . Správca môže následne oznam administrovať.

Ovládací panel IS:O nie je štandardnou súčasťou elektronickej nástenky. Ovládací panel IS:O si môžete zakúpiť aj dodatočne k elektronickej nástenke.

Viac o IS:O

Inventúra identifikátorov

Viete koľko identifikátorov sa skutočne v bytovom dome používa a koľko je stratených?

Elektronická nástenka ELENA spolupracuje aj s bezdrôtovým inventúrnym boxom, ktorý umožňuje overenie ID čísla identifikátora na diaľku. Aby sa predchádzalo osobným kontaktom pri kontrole čipov, ktoré sú časovo a organizačne náročné, je vhodné použiť inventúrny box.

Inventúrny box umožní vykonávať inventúru 24 hodín aj počas niekoľkých dní bez potreby prítomnosti správcu.

Inventúrny box nie je štandardnou súčasťou elektronickej nástenky. Po zakúpení elektronickej nástenky si môžete inventúrny box prenajať na dobu potrebnú k vykonaniu inventúry v danom objekte.

Viac o Inventúre užívateľských čipov

Kde je možné ELENU využiť?

Zverejňujte informácie jednoducho, rýchlo a zároveň trochu inak, zaujímavejším a modernejším spôsobom, ktorý otvára dvere kreativite…

1

bytové domy

2

administratívne a priemyselné objekty

3

školy, škôlky, družiny

Informovanosť obyvateľov je základným predpokladom k zvyšovaniu úrovne bezpečnosti a komfortu bývania. Preto je dôležité, aby sa potrebné informácie k obyvateľom skutočne dostali a nezostali nepovšimnuté na dverách alebo nástenke. ELENA prispieva k vytváraniu lepšej a súdržnejšej komunity, kde ľudia vedia, čo sa okolo nich deje a zvyšuje to ich záujem o dianie v bytovom dome. ELENA môže byť použitá aj v administratívnych budovách, priemyselných objektoch ale i v školách, družinách či iných priestoroch, kde je potrebné zverejňovať aktuálnych informácie a upozornenia.