RYS CLOUD
SSO

SSO

Správa smart objektov

Portál SPRÁVA SMART OBJEKTOV (SSO) umožňuje zobrazenie aktuálneho stavu všetkých pripojených zariadení, ktoré budete mať v správe. Cez užívateľský účet budete mať prístup nastaveniam zariadení, nastaveniam upozornení na zariadenia a ich dokonalý prehľad. Navyše pri použití operačnej jednotke iKURA získate možnosť zmeny parametrov zariadenia a aktualizáciu databázy čipov.

1

Dokonalý prehľad o spravovaných prístupových bodoch

2

aktuálne údaje o zariadeniach, sile signálu, stave batérie

3

včasné plánovanie výmeny batérie a servisných zásahov

4

upozornenia na neštandardné udalosti, alarmové stavy

5

správa užívateľských čipov a prístupov

6

intergrácie dát do mestských informačných systémov

Šetrite čas a energiu, kontrolujte stav napájania prístupového systému na diaľku!

Už nie je potrebné behať ku kontajnerovým stojiskám a fyzicky zisťovať stav batérie. Hlavne zimné obdobie je pre batérie nepriateľom, preto mať pod kontrolou napájanie prístupového systému je kľúčové. Informáciu o stave akumulátora, ktorý napája prístupový systém budete mať okamžite on-line.

Stačí využiť niektoré z našich riešení.

Podporované zariadenia

Pomocou sieti IoT ako sú NB-IoT, LoRaWAN, GPRS zariadenia odosielajú údaje o svojom stave do SSO. V prípade alarmových udalostí si môžete nastaviť vo svojom užívateľskom účte aj emailové a sms notifikácie.

1

iKURA operačná jednotka

NB-IoT, LoRAWAN, GSM

autonómna operačná jednotka pre kontrolu vstupu so záznamom udalostí, integrovaná funkcia KUKS2

komplexná správa cez SSO

stav batérie, sila signálu, počet prístupov, štatistické výstupy – grafy, prehľadové tabuľky, on-line aktualizácia databázy čipov

2

KUKS2 regulátor napájania

LoRAWAN

regulačný systém napájania v prístupovom systéme pre efektívne využívanie akumulátora

stav batérie a počet aktivácií systému užívateľom v SSO

môže byť doplnený do akéhokoľvek existujúceho batériového alebo solárneho prístupového systému s OPJ UNISIEŤ – F

3

SIM-ON operačná jednotka

GSM

sieťová operačná jednotka pre kontrolu vstupu, plná administrácia v BBIQ na diaľku cez GSM pripojenie,

stav batérie a sila signálu v SSO, cloudové úložisko udalostí

ako GSM prevodník umožní pripojenie a správu celej siete operačných jednotiek UNISIEŤ-F s výstupom RS485 cez GSM pripojenie

4

DMS diaľkový monitor spotreby

LoRAWAN

diaľkový monitor spotreby elektrickej energie prístupového systému pripojeného na zdroj verejného osvetlenia

presný stav spotrebovanej energie zo siete, kontrola stavu akumulátora v SSO

jednoduché riešenie pre vyúčtovanie spotreby elektrickej energie

SSO v praxi

Chcete vidieť ako funguje SSO?

V prípade záujmu, vám predstavíme fungovanie portálu a jeho základné užívateľské vlastnosti na živých dátach.

Ak už vlastníte niektoré z podporovaných zariadení a nie ste stále pripojený online, radi vám umožníme testovaciu prevádzku užívateľského účtu v SSO zdarma.

Kontaktujte nás, ukážeme vám ako zlepšiť a zefektívniť správu prístupového systému.