RYS CLOUD
Inventúra

Inventúra

Viete koľko identifikátorov sa skutočne v bytovom dome používa a koľko je stratených? Elektronická nástenka ELENA spolupracuje aj s bezdrôtovým inventúrnym boxom, ktorý umožňuje overenie ID čísla identifikátora na diaľku. Aby sa predchádzalo osobným kontaktom pri kontrole čipov, ktoré sú časovo a organizačne náročné, je vhodné použiť inventúrny box.

Inventúra identifikátorov je preventívne opatrenie potrebné kvôli sprehľadneniu a aktualizácii databázy vydaných identifikátorov – RFID príveskov alebo DEK kľúčov. Odporúčame ju vykonávať minimálne raz ročne alebo ak si to situácia vyžaduje, napr. ak zistíte, že v priebehu určitého obdobia došlo k opakovanému zneužívaniu, strate niektorých identifikátorov alebo naplneniu počtu možných užívateľov v databáze.

Inventúrny box umožní vykonávať inventúru 24 hodín aj počas niekoľkých dní bez potreby prítomnosti správcu. Inventúrny box podporuje technológiu Mifare DESFire, Mirare Classic, iButton, je bezdrôtový, môže byť preto umiestnený kdekoľvek, pretože nevyžaduje žiadnu kabeláž. Obyvatelia môžu priebežne k nemu chodiť a prikladať svoje identifikátory. Zoznam overených identifikátorov sa ukladá na cloude v administratívnom rozhraní ELENA. Systém pracuje len s UID číslami čipov, bez akýchkoľvek ďalších osobných údajov. Správca si môže zoznam priebežne kontrolovať a stiahnuť zoznam identifikátorov a ďalej s ním pracovať napr. v tabuľkovom programe a v databázach programu BBIQ.

Zoznam identifikátorov v ELENE.

Inventúra je potrebná v prípadoch keď dôjde k strate databázy alebo poškodeniu počítača a je potrebné obnoviť identitu čipov. Alebo je naplnená databáza čipov a je potrebné zistiť, ktoré sú stratené, dlhodobo nepoužívané a overiť tak skutočný stav aktívnych čipov v bytovom dome. Ak sa kontrola stavu identifikátorov nevykonáva pravidelne, môže opätovne dochádzať k nežiadúcej anonymite v bytovom dome, zhoršuje sa poriadok, znižuje sa úroveň bývania a najmä bezpečnosti. Pomocou inventúry sa eliminujú dlhodobo nepoužívané identifikátory, ktoré  môžu byť stratené alebo ukradnuté.

Inventúrny box nie je štandardnou súčasťou elektronickej nástenky. Po zakúpení elektronickej nástenky si môžete inventúrny box prenajať na dobu potrebnú k vykonaniu inventúry v danom objekte. V prípade záujmu nás kontaktujte.

KÚPIŤ ELENU