RYS CLOUD
Portál

Portál

RYS CLOUD

RYS CLOUD je priestor pre modernú správu prístupových systémov a elektronických násteniek prostredníctvom najnovších technológií a cloudových služieb. Hlavným cieľom je zjednodušiť a zrýchliť správu prístupových systémov na diaľku a zefektívniť komunikáciu medzi správcom objektu a jeho užívateľmi. Naše riešenia sa opierajú o viac ako tridsaťročné skúsenosti s vývojom a výrobou prístupových systémov, ktoré na Slovensku využívajú státisíce obyvateľov bytových domov a v posledných rokoch sa intenzívne venujeme aj elektronickému uzamykaniu kontajnerových stojísk, cykloprístreškov a polopodzemných kontajnerov.

Portál je určený pre

  • správcov alebo zástupcov bytových domov, kontajnerových stojísk, polopodzemných kontajnerov
  • správcom priemyselných, kancelárskych objektov,
  • prevádzkovateľov škôl a školských zariadení,
  • prevádzkovateľov cykloprístreškov a iných samostatne stojacich uzamknutých objektov.

Každý uzamknutý objekt môžete spravovať na diaľku, stačí si vybrať správny prístupový systém!