RYS CLOUD
Portál

Portál

RYS CLOUD

RYS CLOUD je priestor pre modernú správu inteligentných prístupových systémov a elektronických násteniek prostredníctvom najnovších technológií a cloudových služieb.

Hlavným cieľom je zjednodušiť a zrýchliť správu prístupových systémov na diaľku a zefektívniť komunikáciu medzi správcom objektu a jeho užívateľmi.

Naše riešenia sa opierajú o viac ako tridsaťročné skúsenosti s vývojom a výrobou prístupových systémov, ktoré na Slovensku využívajú státisíce obyvateľov bytových domov a v posledných rokoch sa intenzívne venujeme aj elektronickému uzamykaniu kontajnerových stojísk, cykloprístreškov a polopodzemných kontajnerov.

naše riešenia sú určené pre

1

správcov alebo zástupcov bytových domov

2

mestá a obce

3

spoločnosti pre odvoz odpadu

4

prevádzkovateľov cykloprístreškov, kontajnerových stojísk…

5

správcom priemyselných, kancelárskych objektov

Prístup do každého uzamknutého objektu môžete spravovať na diaľku, stačí si vybrať správny riešenie!