RYS CLOUD
Prihlásenie

Prihlásenie

Aby ste mohli využívať naše cloudové služby, musíte mať zakúpené a nainštalované príslušné zariadenia, zaplatený poplatok za využívanie cloudových služieb a pridelené prihlasovacie meno a heslo.

Momentálne sú pre užívateľov dostupné len služby ELENA.

Ak používate operačnú jednotku SIM-ON, prihlasovanie do cloudových služieb na doménový server sa vykonáva automaticky. Zo strany užívateľa nie je potrebné vykonať prihlasovanie.

V prípade záujmu o využívanie prihlásení do služieb RYS CLOUD, kontaktujte nás.