RYS CLOUD
IS:O

IS:O

Zapojte obyvateľov do správy domu zaujímavou formou

V rámci elektronickej nástenky ELENA je možné využívať funkciu IS:O (informačný systém Ostrovid), ktorý ponúka priamu interakciu s užívateľmi. Ovládací panel umožňuje obyvateľom priamo na mieste nahlásiť neštandardnú udalosť.

Nahlasovať je možné udalosti podľa nastavení v elektronickej nástenke ELENA, napr. neporiadok nastojisku, preplnený kontajner , poškodené stojisko pod. Po nahlásení je správa odoslaná kompetentnej osobe – správcovi emailom, vytvorí sa dátový záznam v SSO a zároveň posiela oznam na elektronickú nástenku ELENA a okamžite sa zobrazí na elektronickej nástenke. Správca môže následne oznam administrovať.

Administrácia sa vykonáva na diaľku cez portál RYS CLOUD a je súčasťou nastavení ELENA.

IS:O optimalizujeme tak, aby jeho nastavenia a funkcie čo najviac odrážali potreby užívateľov / správcov  pri prevádzke kontajnerových stojísk a cykloprístreškou, prípadne iných objektov. V prípade potreby oznamovať na diaľku iné udalosti ako sú momentálne dostupné nás kontaktujte.

Hardvérové časti IS:O je možné prispôsobiť potrebám zákazníka. Ovládací panel musí obsahovať viaceré tlačidlá, ktorých počet a nastavenia závisí od požadovaných hlásení. V súčasnosti prevádzkujeme ovládacie panely IS:O s mechanickými tlačidlami a s dotykovým displejom.

Ovládací panel IS:O nie je štandardnou súčasťou elektronickej nástenky. Ovládací panel IS:O si môžete zakúpiť aj dodatočne k elektronickej nástenke

V prípade záujmu nás kontaktujte.