RYS CLOUD
IS:O

IS:O

V rámci elektronickej nástenky je možné využívať aj IS:O (informačný systém Ostrovid), ktorý prináša interaktívny prvok určený napríklad pre kontajnerové stojiská, bytové domy, cykloprístrešky a iné objekty, kde je vítaná interakcia s užívateľmi. Ovládací panel umožňuje obyvateľom priamo na mieste a okamžite nahlásiť udalosť, ako napr. stav v stojisku, neporiadok preplnený kontajner a pod. Po nahlásení je správa odoslaná kompetentnej osobe – správcovi na email, vytvorí sa dátový záznam v BBIQ – obslužnom programe prístupového systému a zároveň sa oznam posiela na elektronickú nástenku ELENA .

Administrácia sa vykonáva na diaľku cez portál RYS CLOUD a je súčasťou nastavení ELENA.

IS:O optimalizujeme tak, aby jeho nastavenia a funkcie čo najviac odrážali potreby užívateľov / správcov  pri prevádzke kontajnerových stojísk a cykloprístreškou, prípadne iných objektov. V prípade potreby oznamovať na diaľku iné udalosti ako sú momentálne dostupé nás kontaktujte.

Typy oznamov, nastavenia v užívateľskom rozhraní ELENA

Hardvérové časti IS:O je možné prispôsobiť potrebám zákazníka. Ovládací panel musí obsahovať viaceré tlačidlá, ktorých počet a nastavenia závisí od požadovaných hlásení. V súčasnosti prevádzkujeme ovládacie panely IS:O s mechanickými tlačidlami ale tiež sofistikovanejšiu verziu s dotykovým displejom.

Ovládací panel IS:O nie je štandardnou súčasťou elektronickej nástenky. Ovládací panel IS:O si môžete zakúpiť aj dodatočne k elektronickej nástenke. V prípade záujmu nás kontaktujte.

KÚPIŤ ELENU