RYS CLOUD
Cloudové služby

Cloudové služby

OBJEDNÁVKA CLOUDOVÝCH SLUŽIEB

ELENA – elektronická nástenka

ELENA (elektronická nástenka) je komplex hardvérových a softvérových riešení pre správu elektronických informačných obrazoviek, ktoré slúžia ako moderné elektronické nástenky. Obrazovka je inštalovaná v bytovom dome alebo v inom administratívnom / priemyselnom objekte a spravovaná je na diaľku cez portál RYS CLOUD, kde si správca administruje obsah zobrazovaný pre konkrétnu nástenku.

IS:O – v rámci elektronickej nástenky je možné využívať aj IS:O (informačný systém Ostrovid), ktorý prináša interaktívny prvok. Je určený napríklad pre kontajnerové stojiská, bytové domy, cykloprístrešky a iné objekty, kde je vítaná interakcia s užívateľmi. Ovládací panel umožňuje obyvateľom nahlásiť napr. stav v stojisku, neporiadok, preplnený kontajner a pod. Po nahlásení je správa odoslaná kompetentnej osobe a zároveň sa oznam posiela na elektronickú nástenku. Administrácia sa vykonáva na diaľku cez portál RYS CLOUD a je súčasťou nastavení ELENA.

INVENTÚRA IDENTIFIKÁTOROV – elektronická nástenka spolupracuje aj s bezdrôtovým inventúrnym boxom, ktorý umožňuje overenie ID čísla identifikátora na diaľku. Aby sa predchádzalo osobným kontaktom pri kontrole čipov, ktoré sú časovo a organizačne náročné, je vhodné použiť inventúrny box, ktorý umožní vykonávať inventúru 24 hodín bez potreby prítomnosti správcu a ten si zoznam overených identifikátorov nájde na cloude po prihlásení do ELENy. Systém pracuje len s UID číslami čipov, bez akýchkoľvek ďalších osobných údajov. Inventúra je potrebná napríklad v prípadoch keď dôjde k strate databázy alebo poškodeniu počítača a je potrebné obnoviť identitu čipov, alebo je naplnená databáza čipov a je potrebné zistiť, ktoré sú stratené, dlhodobo nepoužívané a overiť tak skutočný stav aktívnych čipov v bytovom dome.

VIAC O ELENE

SIM-ON

SIM-ON je operačná jednotka, ktorá umožňuje nový spôsob správy prístupových systémov s využitím mobilnej siete (GRPS jednotky so SIM kartami a pripravované IoT jednotky) a ich pripojenie do „doménového“ servera RYS CLOUD. Pomocou doménového servera sa nepripája správca prístupového systému k operačnej jednotke priamo, ale cez zabezpečený server, ktorý automaticky smeruje dáta z a do operačnej jednotky na základe jej identifikačného čísla, nie IP adresy. Výhodou tohto riešenia je plynulejšia a kvalitnejšia dátová komunikácia a nižšie náklady na dátové služby. Správca sa vie k operačnej jednotke pripojiť zo svojho notebooku či PC kdekoľvek sa práve nachádza. Takúto operačnú jednotku je možné doplniť aj do existujúcich prístupových systémov.

VIAC O SIM-ON

IoT zariadenia

IoT – internet vecí ponúka veľa možností využitia pre lepšiu správu prístupových a informačných systémov. Dôležité je, aby IoT uľahčoval život, poskytoval správcom ako aj užívateľom systému užitočné riešenia, väčšie pohodlie a samozrejme aj úsporu nákladov na prevádzku systémov. Naše riešenia posúvame smerom k využívaniu LPWAN sietí. V súčasnosti cez LPWAN sieť kontrolujeme stav zariadení a batérií prostredníctvom jednotky KUKS a SIM-ON. Pripravujeme aj užívateľské rozhranie pre zobrazenie spracovaných údajov z kontajnerových stojísk, napr.stav batérie, sila signálu apod., ktoré sa teraz pre správcu systému zobrazujú v automatických SMS správach a programe BBIQ.

VIAC O IoT