RYS CLOUD
Cloudové služby

Cloudové služby

RYS CLOUD

RYS CLOUD je priestor pre modernú správu inteligentných prístupových systémov a elektronických násteniek prostredníctvom najnovších technológií a cloudových služieb.

Hlavným cieľom je zjednodušiť a zrýchliť správu prístupových systémov na diaľku a zefektívniť komunikáciu medzi správcom objektu a jeho užívateľmi.

1

SSO – správa smart objektov

2

ELENA – správa elektronických násteniek

3

APS – pasportizačný portál pre kontajnerové stojiská

Naše cloudové služby uľahčia prácu správcom bytových domov, zástupcom vlastníkov, mestám a obciam, zvozovým spoločnostiam ako aj prevádzkovateľom rôznych objektov, do ktorých je potrebné spravovať prístup na diaľku.

Naše riešenia sa opierajú o viac ako tridsaťročné skúsenosti s vývojom a výrobou prístupových systémov, ktoré na Slovensku využívajú státisíce obyvateľov bytových domov a v posledných rokoch sa intenzívne venujeme aj elektronickému uzamykaniu kontajnerových stojísk, cykloprístreškov a polopodzemných kontajnerov.