RYS CLOUD
SIM-ON

SIM-ON

SIM-ON posúva správu prístupového systému na novú úroveň!

SIM-ON umožňuje správu prístupového systému na diaľku cez mobilnú komunikačnú sieť a cloud. Môžete ním vytvoriť úplne nový systém alebo ho využiť na pripojenie svojho existujúceho systému do cloudu.

Pripojte sa k operačnej jednotke SIM-ON a spravujte prístupový systém z akéhokoľvek miesta, stačí mať so sebou notebook s programom BBIQ a mobilný telefón.

Prečo inštalovať SIM-ON

Inštalácia operačnej jednotky SIM-ON je expresná s možnosťou doplnenia do už existujúcich systémov RYS. Správa sa vykonáva v obslužnom programe BBIQ. Administrátor systému má stav SIM-ONa stále pod kontrolou, stav batérie a silu GSM pola ako aj ďalšie informácie dostáva cez SMS a tiež sa zobrazujú v BBIQ. Veľmi nízku spotrebu dát, plynulú a kvalitnú dátovú komunikáciu zabezpečuje cloudové riešenie. Pripájanie SIM-ONa na doménový server (RYS CLOUD) je chránené menom a heslom. SIM-ON je operačno-pamäťová jednotka, ktorú je možné napájať z elektrorozvodnej siete (káblom), solárnym systémom alebo batériou s on-line kontrolou stavu napájania a upozorneniami o nízkom stave napájania alebo GSM signálu cez SMS a v BBIQ.

Kde je vhodné inštalovať SIM-ON

SIM-ON je operačno-pamäťová jednotka vhodná pre vstupné brány a dvere, kontajnerové stojiská, cykloprístrešky, rampy, garážové brány a rôzne iné vonkajšie stavby, ktoré vyžadujú batériové alebo solárne napájanie.

SIM-ON môže byť napájaný z elektrorozvodnej siete (káblom), solárnym systémom alebo batériou s on-line kontrolou stavu napájania a upozorneniami o nízkom stave napájania alebo GSM signálu cez SMS a v BBIQ. Preto je jednoduchým riešením pre stavby, ku ktorým nie je možné priviesť štandardné napájanie káblom z elektrorozvodnej siete. Umožňuje výber úsporného režimu pre solárne a batériové napájanie, má  vstavaný regulátor spotreby napájania a systém automatického zasielania výstražných SMS.

SIM-ON ako operačná jednotka

SIM-ON môžeme zapojiť v prístupovom systéme ako štandardnú operačnú jednotku, vtedy bude využívaný na ovládanie elektrického zámku na dverách, bráne, stojisku, alebo na ovládanie rampy. Podporuje obe technológie RFID aj iButton, umožňuje jednosmernú kontrolu dverí (len vstup) so záznamom udalostí a navyše bude umožňovať aj záznam udalostí na cloude, čím sa vytvorí priestor pre neobmedzený počet záznamov.

SIM-ON ako GSM prevodník

Výnimočnou vlastnosťou SIM-ON je, že môže byť doplnený do prístupového systému aj ako GSM koncentrátor, tzn SIM-ON v tomto prípade funguje len ako prevodník na pripájanie operačných jednotiek UNISIEŤ-F s výstupom RS485 do mobilnej siete a spravovať ich na diaľku. Je to skvelá možnosť ako jednoducho zmodernizovať prístupový systém a umožniť jeho kontrolu aj bez potreby priameho pripojenia k PC cez RS485 prevodník.

Po pripojení SIM-ON do prístupového systému cez svorky RS485 sa z neho stáva GSM koncentrátor a tým sa umožní správa pôvodných jednotiek s výstupom RS485 cez mobilnú sieť a cloud.

Nízke prevádzkové náklady

Nízke prevádzkové náklady pri prevádzke SIM-ON zabezpečuje chytré riešenie s využitím „doménového“servera RYS CLOUD. Správca prístupového systému sa nepripája k operačnej jednotke priamo ale cez zabezpečený server, ktorý automaticky smeruje dáta z a do operačnej jednotky na základe jej identifikačného čísla nie IP adresy. Výhodou tohto riešenia je plynulejšia a kvalitnejšia dátová komunikácia, jednoduchšia obsluha v programe BBIQ a nižšie náklady na dátové služby. Pripájanie do doménového servera sa vykonáva automaticky a nie je potrebný žiaden úkon zo strany správcu prístupového systému, čo opäť uľahčuje celkovú správu.

KÚPIŤ SIM-ONa