RYS CLOUD
SIM-ON

SIM-ON

Spravujte PRÍSTUPOVÝ systém v bytom dome na diaľku

Najkomplexnejšiu správu prístupového systému v bytovom dome ponúka obslužný program BBIQ s dokonalou správou užívateľských čipov, analytickými výstupmi, ktoré pomáhajú eliminovať zneužívanie systému, zvyšujú bezpečnosť a ponúkajú správcom nástroj na spravodlivé rozúčtovanie nákladov za využívanie spoločných zariadení domu. Sieťové riešenie umožňuje kontrolu viacerých prístupových bodov cez RS485 rozhranie, no za pomoci operačnej jednotky SIM-ON môžete posunúť správu systému na novú úroveň a získa do celého systému vzdialený prístup cez GSM pripojenie.

1

komplexná správa v programe bbiq cez GSM pripojenie

2

napájanie štandardne káblom a úsporne batériou

3

kontrola stavu batérie na diaľku

4

nekopírovateľné čipy a vysoká dátová bezpečnosť

5

cloudové úložisko pre záznam udalostí

6

cez sim-on spravujete všetky prístupové body v sieti

SIM-ON umožňuje správu prístupového systému v BBIQ na diaľku cez mobilnú komunikačnú sieť a RYS CLOUD. Môžete ním vytvoriť úplne nový systém alebo ho využiť na pripojenie svojho existujúceho systému do cloudu.

Inštalácia operačnej jednotky SIM-ON je expresná s možnosťou doplnenia do už existujúcich systémov RYS. SIM-ON je možné napájať z elektrorozvodnej siete (káblom), solárnym systémom alebo batériou s on-line kontrolou stavu napájania. Správa sa vykonáva v obslužnom programe BBIQ. Stav batérie a sila signálu je možné kontrolovať v SSO, v programe BBIQ alebo v prijatých SMS správach. Veľmi nízku spotrebu dát, plynulú a kvalitnú dátovú komunikáciu zabezpečuje pripojenie SIM-ONa cez doménový server (RYS CLOUD).

Chytré riešenie GSM pripojenia prináša nízke prevádzkové náklady

Nízke prevádzkové náklady, plynulejšiu a kvalitnejšiu dátovú komunikáciu pri prevádzke SIM-ON zabezpečuje chytré riešenie s využitím „doménového“servera RYS CLOUD. Správca prístupového systému sa nepripája k operačnej jednotke priamo ale cez zabezpečený server, ktorý automaticky smeruje dáta z a do operačnej jednotky na základe jej identifikačného čísla nie IP adresy. Pripájanie do doménového servera sa vykonáva automaticky a nie je potrebný žiaden úkon zo strany správcu prístupového systému, čo opäť uľahčuje celkovú správu.

Základné prvky systému

Čo potrebujete na bezpečné uzamknutie dverí a brán so správou na diaľku?

1

operačná jednotka SIM-ON

GSM

SIM-ON odblokuje zámok, pri batériovom napájaní kontroluje stav batérie a šetrí energiu, eviduje otvorenia – záznam udalostí na cloudovom úložisku, kontroluje stav dverí/ brány (zatvorené, otvorené, násilne otvorené), ponúka individuálne nastavenie oprávnení pre užívateľské čipy. Funguje ako štandardná operačná jednotka alebo ako GSM prevodník, kedy umožňuje správu systému s UNISIEŤ jednotkami s RS485 výstupom cez GSM pripojenie.

2

čítačka a čipy

DESFire EV1, EV2 s ochranou pred kopírovaním

Bezkontaktné čítačky 8CD 2.0 s vysokou dátovou bezpečnosťou DESFire EV1, EV2 sú vandaluvzdorné, odolné voči poveternostným vplyvom, vyrobené so samozhášavého plastu a konfigurovateľné. Čipy DESFire (BEETLE) sú chránené pred vytváraním neautorizovaných kópií.

3

elektrický zámok a zdroj napájania

pre posuvné brány
pre posuvné brány
pre krídlové brány
pre krídlové brány
pre poklopy a boxy
pre poklopy a boxy

Elektrický, elektromagnetický zámok a zdroj napájania (batériou alebo káblom z elek.siete) sa odporúčajú podľa konkrétneho zadania. Dôležitý je typ brány – krídlová, posuvná, poklop alebo veko; materiál, z ktorého sú vyrobené (plast, kov…); miesto inštalácie a frekvencia otvárania. Tieto informácie majú zásadný vplyv na výber správneho zámku.

4

programovacie nástroje, obslužný program BBIQ, prístup do SSO, alarmové SMS správy

Osoba poverená správou systému môže pridávať, mazať a meniť oprávnenia pre užívateľské čipy cez program BBIQ, ku ktorému sa pripája cez GSM. Zároveň má prístup do SSO, kde získa informácie o stave batérie a signálu a dostáva alarmové SMS správy podľa nastavenia

Kde je vhodné inštalovať SIM-ON

1

Vstupné dvere a brány do bytových domov

2

parkoviská, garáže, rampy

3

Kontajnerové stojiská, cykloprístrešky

SIM-ON je veľmi univerzálna operačná jednotka so správou na diaľku vhodná pre vstupné brány a dvere, kontajnerové stojiská, cykloprístrešky, rampy, garážové brány a rôzne iné vonkajšie stavby a podporuje klasické pripojenie káblom k elektrorozvodnej sieti alebo batériové a solárne napájanie.

Pripojte operačnú jednotku SIM-ON do svojho pôvodného prístupového systému a spravujte prístupový systém na diaľku z akéhokoľvek miesta.