SMART riešenia pre bytové domy
SMART riešenia pre bytové domy

SMART riešenia pre bytové domy

Ak zodpovedáte za správu prístupového systému určite Vás neraz napadlo, ako to robiť pohodlne, jednoducho a zároveň rýchlo. To isté platí, ak musíte informovať obyvateľov o neplánovanej odstávke vody; umožniť vstup poruchovej službe alebo potrebujete zmeniť prístupové práva.

Bezpečnosťou v bytových domoch sa zaoberáme už viac ako 30 rokov a nikdy sme nepoľavili vo vývoji nových riešení, ktoré ponúkajú vyššie pohodlie a bezpečnosť obyvateľov, zástupcom vlastníkom, správcom ale aj rôznym subjektom poskytujúcim služby ako je doručovanie pošty, odvoz odpadu apod. Elektronický prístupový systém sa stal štandardom pre kontrolu vstupu do bytových domov, kontajnerových stojísk ale i pivníc, garáží alebo uzatvorených vnútroblokov či rezidentských areálov.


Pri jednoduchých prístupových systémoch je zložité vytvoriť nadstavbu, ktorá by umožňovala ich správu aj na diaľku. Naše prístupové systémy RYS boli vždy lídrom inovácii na slovenskom trhu a prinášali riešenia na mieru šité bytovým domom zohľadňujúc všetky slovenské špecifiká, či už z pohľadu architektúry mestských sídlisk, bezpečnosti, vlastníckych práv a legislatívy.


V súčasnosti existujú rôzne spôsoby vzdialenej komunikácie, ktoré je možné využívať aj na uľahčenie správy bytového domu a prístupového systému v ňom. Dôležité je vybrať si spôsob, ktorý ponúka systémové riešenia, vysokú úroveň bezpečnosti, berie ohľad nie len na už inštalovaný systém a zachovanie základných užívateľských funkcií, ale zároveň ponúkajú ich rozširovanie a modernizáciu do budúcna. A na tomto mieste vám ponúkame SMART riešenia správy systému cez CLOUD, mobilnú dátovú sieť a komunikačné LPWAN siete.