RYS CLOUD
Osobné údaje

Osobné údaje

Od 25. mája 2018 sa ochrana osobných údajov fyzických osôb  v Slovenskej republike riadi novými pravidlami. Tieto pravidlá vychádzajú z európskej legislatívy, konkrétne z nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/279 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pripravili sme pre Vás niekoľko dokumentov, ktoré detailnejšie popisujú spracúvanie osobných údajov. Veríme, že tieto dokumenty vám pomôžu sa orientovať v tom, aké osobné údaje, v akom rozsahu a pre aké účely naša spoločnosť spracúva a aké práva vám pri spracúvaní osobných údajov prináležia.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na email: gdpr@rys.sk